Udnævnelse af Æres medlemmer

I går mandag 20/6 var der sejlads for alle vores Æres medlemmer, turen gik syd over med fog, store og mesan sat for god vind.

Æres medlem Hans Larsen, xx Larsen, Børge Dam-Hansen havde afset denne aften til hyggelig sammenkomst med den sejlende besætning.

Bestyrelsen har gennem længere tid snakket om at udvide skaren af Æres medlemmer da der er to personer som i særdeleshed tilkommer den ærefulde titel.

Sejlturen med Æres medlemmer ser vi som det helt rigtige senarie for udnævnelse. Det er formandens opgave at overrække titlen, men da han arbejder i Varde blev det vores charter ansvarlige Benny Christensen der forestod overrækkelsen.

Ole Bertelsen tildeles æren for sit store arbejde for W. Klitgaard.

Igennem mange år har Ole sejlet som skipper, været aktiv, bestyrelsesmedlem og i sine sidste år i bestyrelsen som næstformand, vi kender alle Ole som den der maner til fællesskab og har ved flere lejligheder vist sine store evner som diplomat når meninger og personer skal forsones.

Kaj Hermansen tildeles æren for sit store arbejde for W. Klitgaard.

Siden 1989 har Kaj været med til at gøre W. Klitgaard til det skib hun fremstår som i dag. Kaj har virket som arbejdende besætningsmedlem, bedstemand, kok, udkik og motormand.
Kajs indtræden i bestyrelsen har bragt mange emner og løsninger på bordet, hans år som næstformand har givet stor dynamik i bestyrelsen arbejde og skibets repræsentation.

Med Æres medlemskabet følger kontingentfritagelse samt 1 dags vederlagsfri lån af W. Klitgaard, som aftales særligt med udcharter.

Et stort tillykke til begge.
Bestyrelsen
Comments are Closed