W. Klitgaard får fin status

Marstal: På lørdag bliver den gamle snurrevodskutter W. Klitgaard og yderligere fem bevaringsværdige fartøjer hædret med den højeste status, et sådant ét kan få her hjemme, nemlig udnævnelsen til ”Historisk monument”. Dette er det nærmeste man kommer en fredning og er et tegn på, at fartøjet indeholder særdeles høje kulturhistoriske kvaliteter.

Der findes ca. to hundrede bevaringsværdige fartøjer i Danmark. Denne status, som udstedes af Skibsbevaringsfonden, gives til kulturhistorisk interessante fartøjer. Blandt disse to hundrede er der et lille antal fartøjer, der kan byde på nogle helt specielle kulturhistoriske kvaliteter, f.eks. særdeles høj autenticitet gennem nænsom eller pietetsfuld restaurering. Det er disse fartøjer, Skibsbevaringsfonden gennem ”Historisk Monument”-ordningen ønsker at fremhæve som gode eksempler på fremragende bevaring.

Indtil nu har kun tolv fartøjer modtaget den højeste bevaringsstatus, men denne lille og eksklusive gruppe bliver nu udvidet med yderligere seks fartøjer. Det sker på lørdag ved Træskibs Sammenslutningens pinsestævne, som denne gang er lagt til Marstal, hvor Nationalmuseets skonnert Bonavista vil blive sat i vandet fra Eriksens Plads efter en omfattende restaurering. Her vil ejerne af de seks nye, såkaldte ”A- fartøjer”(A for autentisk, red.) modtage en meget konkret udmærkelse for godt bevaringsarbejde, nemlig en gedigen bronzeplakette med tilhørende diplom.

De seks fartøjer, der snart kan smykke sig med titlen ”Historisk Monument” er, foruden W. Klitgaard, passagermotorbåden Espina Ehlers (Middelfart), postbåden Hjortø og sundfærgen Helge (begge Svendborg), fiskerjollen Arne og Jørgen (Jyllinge) og endelig turistmotorbåden Gl. Turisten (Ry).

– Udmærkelsen ”Historisk Monument” gives ikke til hvem som helst. Den hænger højt, og skal det, for den er en målestok på fremragende skibsbevaringsarbejde, siger Skibsbevaringsfondens bestyrelsesformand Ole Vistrup om udmærkelserne. Han får glæden af at overrække de gedigne bronzeplaketter til repræsentanterne for de seks modtager-fartøjer.

W. Klitgaard var det første danske fiskefartøj, der fra starten var udstyret med dampmaskine og fast skrueaksel gennem agterstævnen. Kutteren er det eneste tilbageværende af en type, der er bygget med inspiration fra de engelske fiskesmakker, der brugtes i Vesterhavet. Det ses bl.a. på den rette stævn og den hækbyggede agterende med det lille spejl.

I 1902 blev W. Klitgaard solgt og skiftede navn til Stevns. Skibet drev nordsøfiskeri om sommeren, mens vinterfiskeriet foregik i Kattegat og Østersøen. Fra 1913 var skibet hjemmehørende i Aarhus.

I 1924 blev skibet købt tilbage Frederikshavn og fik sit oprindelige navn tilbage. W. Klitgaard blev frem til ca. 1955 anvendt som opkøberkvase og herefter trawlfiskeri. I 1983 blev det endeligt lagt op. Året efter blev ”Den selvejende institution W. Klitgaard” stiftet med det formål at restaurere og drive skibet, og i 1988 kunne skibet sejle sin første tur.

Kutteren har siden 1988 gennemgået meget omfattende istandsættelser, ombygninger og rekonstruktionsprojekter og ligger i 2012 meget nær dens oprindelige udseende. Den er som fartøjstype enestående i dansk sammenhæng, udtaler Skibsbevaringsfonden.

 
Comments are Closed