2 nye bådelaug på Beddingen

”Dore”

For en del år siden forærede Villy Olsen MHF sin sejlbåd ”Dore” på den betingelse, at båden blev vedligeholdt og kom ud og sejle som et foreningsskib.
VHS folkene har gennem årene vedligeholdt Dore.
Båden ejes af MHF og alle medlemmer af MHF skal selvfølgelig have mulighed for at vedligeholde og benytte båden, hvorfor bestyrelsen har besluttet, at der skal:
Dannes et selvstyrende ”DORE” bådelaug, som skal stå for vedligeholdelse, drift og udarbejdelse af regler for brugen af båden.
Bådelauget skal samtidig være repræsenteret i Bruger- og Driftsudvalget på lige fod med alle andre både, som er tilknyttet MHF.
Bådelauget refererer til bestyrelsen med hensyn til godkendelse af brugsregler og budget.
Er du interesseret, vil jeg gerne høre fra dig.
Når jeg har nogle navne, tlf. nr. og mail adr., vil jeg indkalde til et stiftende møde i bådelauget.
Svar udbedes inden den 28. januar 2017.

 

På vegne af Maritim Historisk Forening
Knud Erik Hørby
Peder Skrams vej 27
9900 Frederikshavn
Tlf. +45 30256953
Mail: kehorby@youmail.dk
Comments are Closed