GENERALFORSAMLING 2018

GENERALFORSAMLING 2018, – VALG TIL BESTYRELSEN

Klitgaards Bådelaug afholdt Generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2018.  

 

Her valgte Britta Madsen og Benny Christensen at udtræde af bestyrelsen. Britta og Benny har begge gennem mange år aftjent en lang værnepligt i bestyrelsen såvel i arbejdet omkring W. Klitgaards daglige virke. En stor tak til dem begge.

 

 

 

Nyvalgt til bestyrelsen blev: Evald Vikene og Brian Grusgaard

Som suppleanter for bestyrelsen blev valgt: Walther Hansen og Ian McCurdie.

Som revisorer blev valgt: Kaj Hermansen og Laurits Nielsen.

Bestyrelsen består herefter af:

-Torben Juhl Madsen

-Anette Dam Hansen

-Erik Nyholm

-Willy Kristiansen

-Brian Grusgaard

-Niels Kold

På et efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde afholdt d. 27. marts har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: Niels Kold

Næstformand: Erik Nyholm

Kasserer: Anette Dam Hansen

Den nye bestyrelse er klar til at tage fat på en spændende og hektisk sæson.
Comments are Closed