Afsked med formand.

Afsked med formand Niels Kold

Det er med vemod at bestyrelse og medlemmerne i W.Klitgaard har taget afsked med formand

Niels Kold, som ikke ønskede genvalg på den nyligt afholdte generalforsamling.

Der skal lyde en stor tak til Niels for det helt utroligt store arbejde han har udført for W.Klitgaard i de sidste 8 år, hvor han begyndte som næstformand i 2011 og fungerede som formand fra 2012. Det har været lærerige og spændende år for W.Klitgaards bestyrelse og øvrige tilknyttede, hvor Niels flittigt øste af sine store ledelses- og tekniske erfaringer.

Det skal fremhæves, at en af årsagerne til den gode likviditet i W. Klitgaard bl.a. er Niels ide med at oprette begrebet Guldmedlemmer.

På generalforsamlingen takkede næstformand Erik Nyholm – nu ny formand – Niels Kold, og med

inspiration fra fordums tid, hvor søfolkene altid fik et krus rom efter veludført arbejde, overrakte han

Niels Kold en flaske rom med ønsket om god vind fremover.

Preben Reinhold

Tog ordet og takkede Niels Kold for det store arbejde han har udført for

W.Klitgaard i hans 8-årige bestyrelsesperiode, Sluttede med at beklage Niels Kolds beslutning

om afgang, og udtrykte en stor tak på vegne af den Selvejende Institution.
Comments are Closed