Nyheder

Mandagssejladser

2019-05-31 07:39:54 admin
Posted in: Nyheder Read more... 0 comments

Første sæt sejl

2019-04-12 07:29:53 admin
Klitgaard museumsskib i Frederikshavn. Foto: Bent Jakobsen

W. Klitgaard i 1988, prøvesejlads med de nye sel leveret af Studsgaard Sejl.

Riggen bar præg af en manglende historisk korrekthed, der var mange gode grunde til at de kom til at se ud som vist.

Året efter blev der isyet 1 meter i bunden af storsejlet og Storbommen blev sænket til en mere korrekt position, mesanen blev ligeledes sænket til mere korrekt position. Vi forsøgte at rette alle sejl til så de kom til at se mere korrekt ud bl.a. blev der også isyet en bane mere i foggen.

Posted in: Nyheder Read more... 0 comments

Afsked med formand.

2019-04-08 17:05:04 admin

Afsked med formand Niels Kold

Det er med vemod at bestyrelse og medlemmerne i W.Klitgaard har taget afsked med formand

Niels Kold, som ikke ønskede genvalg på den nyligt afholdte generalforsamling.

Der skal lyde en stor tak til Niels for det helt utroligt store arbejde han har udført for W.Klitgaard i de sidste 8 år, hvor han begyndte som næstformand i 2011 og fungerede som formand fra 2012. Det har været lærerige og spændende år for W.Klitgaards bestyrelse og øvrige tilknyttede, hvor Niels flittigt øste af sine store ledelses- og tekniske erfaringer.

Det skal fremhæves, at en af årsagerne til den gode likviditet i W. Klitgaard bl.a. er Niels ide med at oprette begrebet Guldmedlemmer.

På generalforsamlingen takkede næstformand Erik Nyholm – nu ny formand – Niels Kold, og med

inspiration fra fordums tid, hvor søfolkene altid fik et krus rom efter veludført arbejde, overrakte han

Niels Kold en flaske rom med ønsket om god vind fremover.

Preben Reinhold

Tog ordet og takkede Niels Kold for det store arbejde han har udført for

W.Klitgaard i hans 8-årige bestyrelsesperiode, Sluttede med at beklage Niels Kolds beslutning

om afgang, og udtrykte en stor tak på vegne af den Selvejende Institution.

Posted in: Nyheder Read more... 0 comments