Indretning

Medens skroget i videst muligt omfang er ført tilbage til det oprindelige, er apteringen under dæk indrettet med henblik på de repræsentative formål.
I forskibet er indrettet kabys og opholdsrum for besætningen. Der kan overnatte 6 personer.

Midtskibs er indrettet salon med mulighed for bespisning af 24 gæster, og i tilslutning hertil er der pantry i bagbords side og toilet i styrbords side.

Maskinrummet domineres af en 225 kW, 300 HK, Volvo Penta TDMA102.
Der er endvidere installeret dieselgenerator, akkumulator og strømtavle. Hovedmotoren trækker dynamo, lænse- og spulepumpe samt hydraulikpumper for spil og styremaskine.

Agten for maskinrummet finde vi bestiklukaf med kortbord, VHF sender og modtager, radar, ekkolod, GPS navigator, tavle for navigationslys mv. Dette rum ville have fået den første skipper til at gøre store øjne.

På dækket finder vi bl. a. en bærbar, dieseldrevet nødlænse og –brandpumpe, 2 stk 20-personers redningsflåder, kister for redningsveste, et ankerspil, og som kan bruges til at sætte sejl hvis der ikke er folk nok ombord.

Skibet er rigget som ketch med ca. 270 m2 sejl fordelt på storsejl, fok, klyver, flying jib, stortopsejl og mesantopsejl. Rigningen er udført så tæt som muligt på den oprindelige rig med anvendelse af jomfruer og gammeldags rebning. Undtagelserne ligger i radar, antenner og lanterneføring.