Ejerskab

Fartøjet ejes af Den selvejende Institution W.Klitgaard og drives til dagligt af Støtteforeningen W.Klitgaards Bådelaug, der har ca. 150 personlige og 25 firmamedlemmer.

Bestyrelsen i Den selvejende Institution udpeges af Dansk Fiskeriforening, Dansk Fiskerimuseum, Frederikshavn Fiskerimuseum, Frederikshavn Byråd, Bangsbo Museum samt af Støtteforeningen.

Det økonomiske grundlag skaffes ved sejlads, medlemskontingenter, sponsorbidrag og salg af bøger, T-shirts mv.