Hvad bruges hun til


Det vigtigste er at bevare skibet til senere slægter, så man kan få et indtryk af sejlads i gamle dage.

Være repræsentationsskib for byen både i de lokale farvande og ved besøg af andre byer i ind- og udland.

Hjælpe skolerne til at give de opvoksende generationer et indtryk af dagligdagen i fiskeriet i slutningen af 1800-tallene.

Sejle udflugter for firmaer og institutioner af selskabelig eller repræsentativ karakter.
Private fødselsdage m.v.